Pokaler

SØNDERJYSK SPORTSFISKERFORENINGS PRÆMIER.

Foreningens pokaler er alle vandrepokaler.

Generelle bestemmelser:

  1. Dommerkomite er bestyrelsen.

  2. Man skal være medlem både på fangstdagen og d. 1. januar det efterfølgende år. Pokalerne udleveres på den årlige generalforsamling.

  3. Pokalfisken skal tilmeldes via Fangstjournalen eller Facebook siden Sønderjysk sportsfiskerforening , vedlagt foto. Der skal oplyses art, vægt, længde, fangststed, agn .
    Pokalfiskene offentliggøres i foreningens ”LYSTFISKER BLAD”

  4. Anmeldelse af put & take fisk modtages ikke.

  5. Såfremt indehaveren af en vandrepokal ophæver sit medlemskab før året er omme, skal pokalen straks afleveres til foreningen. Det er dennes ansvar, at dette sker.

  6. Vandrepokalen kan erhverves til ejendom ved at vinde dem 3 år i træk eller 4 år i alt. Sker dette udsættes en ny pokal.

  7. Gravering skal være almindelig maskingravering.

  8. Vandrepokaler skal tilbage leveres senest 1 februar til bestyrelsen

Der oprettes 7 vandrepokaler.

ÅRETS LAKS:

Fanget i foreningens fiskevande. Blandet de indsendte fangst rapporter, vælges årets laks.

ÅRETS FISK:

Fanget i foreningens fiskevande. Blandet de indsendte fangst rapporter, vælges årets fisk.

FORENINGENS ILDSJÆL:

Gives til en person som i årets løb har ydet en speciel indsats for foreningen.

ÅRETS ØRREDFISK:

Fanget af et foreningsmedlem i foreningens fiskevande.

ÅRETS JUNIORFISKER:

Fanget af et foreningsmedlem i foreningens fiskevande.

ÅRETS KYSTFANGST:

Fisk fanget fra kysten kan tilmeldes.

BARSØPOKALEN:

Den tildeles det medlem, der under foreningens 2 årlige ture til Barsø, fanger den største fisk efter følgende regler: Største ædelfisk, største torsk, største fladfisk, største hornfisk, største makrel i den nævnte rækkefølge såfremt der, ikke er fanget ædelfisk, torsk o. s. v.

Ovennævnte pokaler påbegyndes pr. 1. januar 2008.