Genudsætning af fisk

10 gode råd til genudsætning

Ved mange af de danske åer er der fangstbegrænsning Fælles er, at når fiskene skal genudsættes, er det vigtigt at kende de gode råd for genudsætning. Følger du disse 10 råd, så overlever næsten 100 % af de genudsatte fisk.

 1. Fisken, der skal genudsættes, bør fightes hurtigt og håndteres så skånsomt som muligt. En
  lang, udmarvende fight giver fisken mælkesyre chok og stresser hårdt, så den kan dø efterfølgende
  – også selv om den svømmede fint, da du satte den ud.
 2. Brug ikke gaf ved landing af fisk, som skal genudsættes. Bruger du fangstnet skal det være
  finmasket og knudefrit eller med gummi netpose. Net og ramme skal være dimensioneret til store
  fisk. Løft ikke fisken ud af vandet, når den er i nettet.
 3. Afkrogning bør, hvor det er muligt, ske i vandet og bedst uden at røre ved fisken. Klip linen tæt
  ved krogen, hvis skånsom afkrogning ikke er mulig.
 4. Du må ikke veje fisk, der skal genudsættes. Husk, at netmasker skader både finner, skæl og
  slimlag på fisken.
 5. Er fisken afkræftet, så hold den på ret køl med et løst greb om haleroden med den ene hånd
  og under bugen med den anden. Vend snuden mod strømmen. Bevæg ikke fisken frem og
  tilbage. Når fisken selv kan holde sig oprejst og forsøger at svømme væk, kan du slippe den
 6. Blanke laks og havørreder med løse skæl er mere sårbare overfor håndtering end let farvede
  og farvede fisk. Vær derfor ekstra påpasselig med afkrogning og berøring, hvis du skal genudsætte blanke laks og havørreder.
 7. Løft i halen skal undgås, da det skader fiskens rygrad. Det kan også presse fiskens indre organer sammen, så de beskadiges, hvis fisken holdes lodret op i luften.
 8. Hav altid en tang med til at afkroge fisken. Den kan også bruges til at klemme modtager ned.
 9. Lav eventuelt mål på din stang med tape eller beviklinger, så du hurtigt kan måle din fisk fra hale
  til snude i vandet.
 10. Hvis du skal have et foto, skal det tages hurtigt, og hvor fisken er i kontakt med vandet.
  Ikke noget med lange fotosessions, hvor fisken.

  En lille video omkring håndtering af fisk som skal genudsættes og hvad man bør gøre i de forskellige situationer for at håndtere fisken korrekt, så fiskens overlevelses chancer markant forbedres.