Leje af båd ved Slivsøen

Vedrørende lån af båd ..

Egen båd er ikke tilladt.
Lån af både forbeholdt medlemmer: Foreningen råder over synkefri både. (maks. 3 pers.)
Bådene kan kun i forbindelse med fiskeri lånes vederlagsfrit af medlemmer. Bådene lånes
for 24 timer ad gangen. Tilbehør, årer, redningsveste, m.v. forefindes idet gamle bumpehus
ved bådpladsen, der kan ses på kortet. Redningsveste skal benyttes. Husk det er det enkelte
medlems fritidsulykkesforsikring der skal dække ved uheld/tilskadekomst. Brugerne er
erstatningspligtige ved tab af materiel. Det er ikke tilladt at benytte påhængsmotor på
bådene.
Vedrørende udlån af både kontakt: Preben Nielsen på tlf. 30851101