Leje af båd ved Haderslev Dam

Leje af båd: 

Lån af både forbeholdt medlemmer og døgnkort løsere: Foreningen råder over synkefri
både. (maks. 3 pers.) Bådene kan kun i forbindelse med fiskeri lånes vederlagsfrit af
medlemmer/døgnkort løsere. Bådene lånes for 24 timer ad gangen. Tilbehør, årer,
redningsveste, m.v. forefindes i skabet på bådpladsen, der er afmærket med B på kortet.
Redningsveste skal benyttes. Husk det er det enkelte medlems fritidsulykkesforsikring der skal
dække ved uheld/tilskadekomst. Brugerne er erstatningspligtige ved tab af materiel. Det er
tilladt at benytte påhængsmotor (maks.5 hk) på bådene.
Vedrørende udlån/leje kontakt: Preben Nielsen på tlf. 30851101