Beskrivelser, regler og påbud i Slivsø

Strækning:  Fiskeretten omfatter ca. 1 km af den nordlige bred af Slivsøen samt den
midterste del af søen, hvor sejlads er tilladt. Det er tilladt at fiske fra foreningens både eller egen flydering hvor sejlads er tilladt. Det er ikke tilladt at fiske fra bredden på sydsiden.

Egen båd er ikke tilladt.
Lån af både forbeholdt medlemmer: Foreningen råder over synkefri både. (maks. 3 pers.)
Bådene kan kun i forbindelse med fiskeri lånes vederlagsfrit af medlemmer. Bådene lånes
for 24 timer ad gangen. Tilbehør, årer, redningsveste, m.v. forefindes idet gamle bumpehus
ved bådpladsen, der kan ses på kortet. Redningsveste skal benyttes. Husk det er det enkelte
medlems fritidsulykkesforsikring der skal dække ved uheld/tilskadekomst. Brugerne er
erstatningspligtige ved tab af materiel. Det er ikke tilladt at benytte påhængsmotor på
bådene.
Vedrørende udlån af både kontakt: Preben Nielsen på tlf. 30851101


Fiskeperiode:  Hele året (kun for medlemmer af foreningen). For dagkort fiskere er
fiskeperioden 1. april til og med den 31. oktober.

Fiskeriet:  Slivsø eller Slibsø, som den blev kaldt i gamle dage, var indtil 1950’erne
Sønderjyllands tredje største sø. For mere end 40 år siden blev den afvandet. Pumper
sørgede for at pumpe vandet væk fra området, så jorden kunne dyrkes. Nu er den
igen oversvømmet og et besøg værd både med fiskestang og familien.


Fiskeri tilladt   
Tilladt hele året (Se frednings tider under Mindstemål for fisk)     Isfiskeri er forbudt

Dagkort kan Købes i perioden fra 1. april til og med den 31 oktober, 1 stang pr person.


Medlemmer af foreningen må fiske med 2 Stenger pr person.


Fangstbegrænsning i foreningens vande, der må højest hjemtages 3 fisk pr. dag,
undtaget dog fredfisk.
Under fiskeri skal et egnet måleredskab samt krogløsner medbringes.

Agn.         
Brug af rogn og agnfisk forbudt.

Mindstemål  

Havørred    40 cm                Fredet fra og med 16 november til og med 28 februar

Bækørred   30 cm                Fredet fra og med 16 november til og med 28 februar

Søørred      40 cm                Fredet fra og med 16 november til og med 28 februar

Sandart       50 cm                Fredet 1 maj til 31 maj, begge dage incl.

Karpe          over 50 cm genudsættes

Aborre        Må hjemtages fra 25 cm til 35 cm

Gedde        Må hjemtages fra 60 cm til og med 75 cm.  Fredet 15. marts til 30. april, begge dage incl.

Ål              Total fredet

Flod Krebs   Han krebs 10 cm, Hun krebs 11 cm

Signal Krebs Ingen mindstemål  ( se regler her)

 

Se regler omkring sejlads på slivsø på www.naturstyrelsen.dk 

Der må fiskes langs den lysegrøn streg på nord siden af søen .

Og på vandet mellem det 2 lysegrøn markeret streger.