Beskrivelser, regler og påbud i Vedsted Sø

Strækning: Fiskeretten omfatter søen på ca. 12 ha beliggende nedenfor
kirken i Vedsted. Fiskeriet må kun foregå fra bredden og fra badebroen nedenfor parkeringspladsen.

Fiskeriet: Vedsted Sø er en lille sø smukt omgivet af træer og buske. Enhver form for sejllads på søen er forbudt, men en fin sti gør det muligt at fiske hele søen rundt. Fiskeri fra badebroen kan anbefales.
Udover et udmærket fiskeri efter gedde og aborre, byder søen
på et glimrende fiskeri efter fredfisk som skalle og især brasen. Her er få, men store karper der byder på et udfordrende fiskeri.

Fiskeri tilladt:   

Hele året                  Isfiskeri er forbudt. Fiskeri fra flydering ikke tilladt  

Der må fiskes med 2 Stenger pr person.

Fangstbegrænsning i foreningens vande , der må højest hjemtages 3 fisk pr. dag, undtaget dog fredfisk.

Fiskeri fra vadning ud for præstegårds-haven er ikke tilladt

Agn.     

Fiskeri med rogn er forbudt.     2 Stænger pr person.

Mindstemål:  

Sandart       50 cm    Fredet 1 maj til 31 maj, begge dage incl.

Karpe           Skal Genudsættes

Aborre         Må hjemtages fra 25 cm til 35 cm

Gedde        Må hjemtages fra 60 cm til og med 75 cm.  Fredet 15. marts til 30. april, begge dage incl.

Ål                Total fredet

Flod Krebs  Total fredet

 

 

lysegrøn streg markere her må der fiskes .

Zoom ind og ud på kortet for at se hvor der må fiskes 

Rød streg markere her må der fiskes .

Zoom ind og ud på kortet for at se hvor der må fiskes

Fiskeri tilladt med rød streg.