Beskrivelser, regler og påbud i Sommersted Mose

Strækning: Mosen er beliggende ved Elmegaard, og fiskeretten omfatter den sydlige og vestlige bred

Fiskeriet: Søen byder på fiskeri efter gedde, aborre, skalle og ål.

Fiskeri tilladt:   

Hele året                        Isfiskeri er forbudt     

Fangstbegrænsning i foreningens vande , der må højest hjemtages 3 fisk pr. dag, undtaget dog fredfisk.

Agn.     

Fiskeri med rogn er forbudt.     2 Stænger pr person.

Mindstemål:  

Sandart       50 cm                Fredet 1 maj til 31 maj, begge dage incl.

Karpe          Genudsættes

Aborre        Må hjemtages fra 25 cm til 35 cm

Gedde        Må hjemtages fra 60 cm til og med 75 cm.  Fredet fra 15 marts  til 30 april, begge dage incl

Ål                Total fredet

Flod Krebs   Han krebs 10 cm, Hun krebs 11 cm

Signal Krebs Ingen mindstemål  ( se regler her ) 

Hunde må ikke medtages.

 

Lysegrøn streg markere her må der fiskes .

Zoom ind og ud på kortet for at se hvor der må fiskes