Beskrivelser, regler og påbud i Skallebæk

 


Beskrivelser, regler og påbud i Skallebæk
Strækning: Fiskeretten omfatter strækningen mellem de to indkørsler til Haderslev Sygehus.
Fiskeriet: Skallebæk snor sig igennem de lave engarealer nedenfor Haderslev Sygehus. Stykket er meget varieret med flere fine grusstryg og dybe høller. Fiskeriet er forbeholdt juniorer. Der er gode muligheder for fangst af bækørred, søørred, skalle, aborre, brasen, ål og gedde.
 

Fiskeri tilladt   

Fra 1 marts til og med 15 november

Fangstbegrænsning i foreningens vande , der må højest hjemtages 3 fisk pr. dag, undtaget dog fredfisk.

Agn.         

Brug af rogn og agnfisk forbudt .  1 stang pr person.

Mindstemål  

Havørred    40 cm    Fredet fra og med 16 november til og med 28 februar

Bækørred   30 cm    Fredet fra og med 16 november til og med 28 februar

Søørred      40 cm    Fredet fra og med 16 november til og med 28 februar

Stalling       Totalfredet

Sandart      50 cm       Fredet 1. maj til 31.maj, begge dage incl.

Karpe          Genudsættes

Aborre        Må hjemtages fra 25 cm til 35 cm

Gedde        Fredet 15.marts til 30. april, begge dage incl.

Ål                Total fredet

Flod Krebs   Han krebs 10 cm, Hun krebs 11 cm

Signal Krebs Ingen mindstemål  (se regler her)

Hunde må ikke medtages.

 

Lysegrøn streg markere her må der fiskes .

Zoom ind og ud på kortet for at se hvor der må fiskes