Beskrivelser, regler og påbud i Hoptrup Å

Strækning: Fiskeretten omfatter to strækninger, ved Hoptrup by samt fra udløbet af Slivsøen til slusen ved strandvejen.

Fiskeriet: Hoptrup Å har en god opgang af havørred og lejlighedsvis laks. Der kan også fanges bækørred, regnbueørred, gedde, aborre, skalle, brasen og ål. Åen flyder langsomt gennem landskabet bag et dige, som blevet etableret da den tilstødende Slivsø blev afvandet fra 1958-1960. Enkelte gange dukker der en fluefisker op, men det kræver erfaring med fluestangen at kunne fiske for nedhængende træer, grene og siv. Det sker ikke sjældent, at Isfuglen kommer forbi. Fiskeriet er bedst i den kolde årstid.

Fiskeri tilladt:

Fra 1 marts til og med 15 november

Dagkort kan købes i perioden fra 1 april til og med 15 oktober.

Fangstbegrænsning i foreningens vande , der må højest hjemtages 3 fisk pr. dag, undtaget dog fredfisk.

Agn.         

Kunstagn og orm .  1 Stang pr person.

Mindstemål  

Havørred    40 cm      Fredet fra og med 16 november til og med 28 februar

Bækørred   40 cm      Fredet fra og med 16 november til og med 28 februar

Søørred      40 cm      Fredet fra og med 16 november til og med 28 februar

Stalling       Totalfredet

Sandart       50 cm                Fredet 1 maj til 31 maj, begge dage incl.

Karpe          over 50 cm genudsættes

Aborre        Må hjemtages fra 25 cm til 35 cm

Gedde        Må hjemtages fra 60 cm til og med 75 cm.  Fredet fra 15. marts  til 30. april, begge dage incl.

Ål                Total fredet

Flod Krebs   Han krebs 10 cm, Hun krebs 11 cm

Signal Krebs Ingen mindstemål  (se regler her)

Hunde må ikke medtages.

 

Lysegrøn streg markere her må der fiskes .

Zoom ind og ud på kortet for at se hvor der må fiskes 

.