Beskrivelser, regler og påbud i Gels Å

Regler for Gelsåen

Strækning:  Fiskeretten ved Gels Å omfatter ca. 40 km å med fiskeret på begge åbredder fra Immervad Bro i øst til Gelsbro i Vest. Undtaget er nogle få korte strækninger. Alle medlemmer af Gels å sammenslutningen har fiskeret på strækningen. Gels å byder på et meget varieret fiskeri, og det er ikke uden grund, at strækningen er mange lystfiskeres foretrukne fiskevand. Bredden variere fra 1 meter ved  immervad bro til 15 meter ved Stensbæk Plantage. Havørredbestanden i Gels å er absolut i særklasse, hvad angår størrelsen. I forbindelse med de sidste par års elfiskeri er der set mange kæmper på 10-12 kg i Gels å.

Laksebestanden er gået meget frem i Gels å som følge af den målrettede vand og fiskepleje. Her kan således fiskes laks ved højlys dag, mens havørrederne er nemmere at få i tale i skumringen og om natten

Fiskeri tilladt         

Fra 16. april til 31. oktober, begge dage inkl.

Fangstbegrænsning i Gels å maks. 3 fisk pr. dag. Fangstrapport skal indsendes, dette også gælder for  genudsatte fisk . undtaget dog fredfisk. Som fredfisk betragtes Skalle, Brasen og Karudse.

Agn.         

Kunstagn og orm .  1 stang pr person.

Kroge   

Fiskeri er kun tilladt med anvendelse af én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Fiskeri med anvendelse af modhager på krogen/krogene er ikke tilladt.

Se youtube film hvordn du klemmer modhager på krogen.

Fiskeri med naturligagn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på enkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet.

Mindstemål  

Laks            40 cm --- 1 laks pr. person pr. år. Indberetningspligt. 

Havørred    40 cm                                           Indberetningspligt.

Bækørred   30 cm                                           Indberetningspligt.

Stalling       Totalfredet

Aborre        19 cm

Gedde        Fredet 15 marts til 30. april, begge dage incl.

Ål                45 cm

Flod Krebs   Han krebs 10 cm, Hun krebs 11 cm

Signal Krebs Ingen mindstemål  (se regler her)

I Ribe Å systemet er laks fredet hele året, dog er Ribe Å systemet tildelt en kvote af laks. Se den på forsiden , mindstemål 40 cm.

Indberetning af laks skal ske inden kl. 24:00, den samme dag som fangst/genudsætning er foretaget.

Der er indberetningspligt på laks som er fanget eller genudsat, dette gøres her 

 

Hunde må ikke medtages.

 

Kortudsnit fra Gelsbro til Immervad Bro. 

Lysegrøn streg markere her må der fiskes .

Zoom ind og ud på kortet for at se hvor der må fiskes 

Det er ikke alle steder der må fiskes på begge sider af åen se skiltning...

 

Blå streg markeret på kortet indikere at det er B vand opstrøms.