Beskrivelser, regler og påbud i Vedbøl Sø

Strækning: Fiskeretten er fælles med Vedbøl Sogns Lystfiskerforening og omfatter søen på ca. 17 ha . Fiskeriet må kun foregå fra bredden.

Fiskeperiode:  Hele året

Fiskeriet:  Den skønne Vedbøl Sø ligger dybt mellem høje bakker nær Vedsted. Her finder du karpe, sø ørred, sandart, gedde, aborre og skalle. Langs søen er der borde og bænke så tag familien med på fisketur. Vedbøl Sogns Lystfiskerforening ser gerne at store gedder bliver genudsat – de værner om dem.

Fiskeri tilladt: 

Hele året                        Isfiskeri er forbudt. Fiskeri fra flydering ikke tilladt  

Fangstbegrænsning i foreningens vande , der må højest hjemtages 3 fisk pr. dag, undtaget dog fredfisk.

Agn.     

Fiskeri med rogn er forbudt.     1 Stang pr person.

Mindstemål  

Laks            40 cm  

Havørred    40 cm  Fredet fra og med 16 november til og med 29 februar

Bækørred   30 cm  Fredet fra og med 16 november til og med 29 februar

Søørred      40 cm  Fredet fra og med 16 november til og med 29 februar

Stalling       Totalfredet

Sandart       50 cm                Fredet 1 april til 31 maj, begge dage incl.

Karpe          Genudsættes

Aborre         Må hjemtages fra 25 cm til 35 cm.

Gedde        Må hjemtages fra 60 cm til og med 75 cm. Max en gedde pr. dag. Fredet 15 marts til 30. april, begge dage incl.

Ål                Total fredet

Flod Krebs   Han krebs 10 cm, Hun krebs 11 cm

Signal Krebs Ingen mindstemål  ( se regler her )

Hunde må ikke medtages.

Lysegrøn streg markere her må der fiskes .

Zoom ind og ud på kortet for at se hvor der må fiskes