Beskrivelser, regler og påbud i Gram Å - Billeslund

Strækning: Fiskeri er tilladt på markeret strækning på nordsiden af åen. Følg skiltningen. 
Fiskeriet: På næsten hele strækningen bugter åen sig med store dybe sving og lavvandede stryg. Bredden varierer mellem 10 og 15 meter. Strækningen er god til gedder. Her er der gode mulighedder for at fange signalkrebs. Husk at sætte dig grundig ind reglerne ( indsæt link) inden fiskeriget efter dem begyndes.

Fiskeri tilladt         

Fra 16. april til 31. oktober, begge dage inkl.

Dagkort kan købes fra 1 maj til og med 31 oktober

Fangstbegrænsning i foreningens vande , der må højest hjemtages 3 fisk pr. dag, undtaget dog fredfisk.

Agn.     

Kunstagn og orm .  1 stang pr person.

Kroge   

Fiskeri er kun tilladt med anvendelse af én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Fiskeri med anvendelse af modhager på krogen/krogene er ikke tilladt.

Se youtube film hvordan du klemmer modhager på krogen

Fiskeri med naturligagn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på enkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet.

 

 

 

Mindstemål  

Laks            40 cm --- 1 laks pr. person pr. år. Indberetningspligt. 

Havørred    40 cm

Bækørred   30 cm

Stalling       Totalfredet

Aborre        Må hjemtages fra 25 cm til 35 cm

Gedde        Må hjemtages fra 60 cm.  Fredet fra 15. marts  til 30. april, begge dage incl.

Ål                Total fredet

Flod Krebs   Han krebs 10 cm, Hun krebs 11 cm

Signal Krebs Ingen mindstemål  (se regler her)

Parkering er kun tilladt på den gamle grødeopsamlingplads.

Følg skiltene. Parkering er  ikke tilladt langs skovvejen.

 

I Ribe Å systemet er laks fredet hele året, dog er Ribe Å systemet tildelt en kvote af laks. Se den på forsiden , mindstemål 40 cm.

Indberetning af laks skal ske inden kl. 24:00, den samme dag som fangst/genudsætning er foretaget.

Der er indberetningspligt på laks som er fanget eller genudsat, dette gøres her 

 

Hunde må ikke medtages.

 

Lysegrøn streg markere her må der fiskes .

Zoom ind og ud på kortet for at se hvor der må fiskes