Beskrivelser, regler og påbud i Nørre Å

Strækning: Fiskeretten omfatter ca. 2 km beliggende opstrøms Mølby og oven for jernbanebroen ved Sommersted 1 km samt fra Mølby og 9 km nedstrøms.

 

Fiskeriet:  Nørreåen er et ca. 5 meter bredt vandløb, der hovedsageligt bugter sig gennem engområder og en smule nåleskov. Det i størrelse beskedne vandløb med de mange høller, stryg og skarpe sving gemmer på betydelige bestande af store stallinger og  nogle af landet smukkeste bækørreder. Der er tale om vilde fisk, så overvej om det ikke er værd at sætte de store fisk ud igen, til glæde for bestanden og for dine med-fiskere.

En stor og varieret produktion af vandplanter gør åen til et udpræget fluefiskevand. Først på sæsonen lader spindefiskeri sig dog praktisere. Blandt tørfluefiskerens mange højdepunkter hører uden tvivl majflue fiskeriet i slutningen af maj og i begyndelsen af juni samt vårfluefiskeriet i eftersommeren. Det tunge nymfefiskeri udgør hele sæsonen et yderst effektivt alternativ til tørfluefiskeriet.Efter der er skabt bedre passageforhold er det muligt at fiske både havørred og laks.  

Der er lavet lidt om på kortet ved den Gamle teltplads.

Ny Parkering, skal man ned til åen følg heste hegnet (den orange streg på kortet)

Fiskeri tilladt         

Fra 16. april til 31. oktober, begge dage inkl.

Fangstbegrænsning i foreningens vande , der må højest hjemtages 3 fisk pr. dag, undtaget dog fredfisk.

 

Agn.         

Kunstagn .  1 stang pr person.

 

Kroge:   

Fiskeri er kun tilladt med anvendelse af én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Fiskeri med anvendelse af modhager på krogen/krogene er ikke tilladt.

Se youtube film hvordan du klemmer modhager på krogen

Fiskeri med duftstoffer er kun tilladt på enkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet.

 

Mindstemål  

Laks            40 cm --- 1 laks pr. person pr. år. Indberetningspligt . 

Havørred    40 cm

Bækørred    Må hjemtages fra 30 cm til 40 cm

Stalling       Totalfredet

Aborre        Må hjemtages fra 25 cm til 35 cm

Gedde       Må hjemtages fra 60 cm. Fredet 15. marts til 30. april, begge dage incl.

Ål                Total fredet

Flod Krebs   Han krebs 10 cm, Hun krebs 11 cm

Signal Krebs Ingen mindstemål  (se regler her)

I Ribe Å systemet er laks fredet hele året, dog er Ribe Å systemet tildelt en kvote af laks. Se den på forsiden , mindstemål 40 cm.

Indberetning af laks skal ske inden kl. 24:00, den samme dag som fangst/genudsætning er foretaget.

Der er indberetningspligt på laks som er fanget eller genudsat, dette gøres her 

 

Hunde må ikke medtages.

 

Lysegrøn streg markere her må der fiskes .

Zoom ind og ud på kortet for at se hvor der må fiskes 

Det er ikke alle steder der må fiskes på begge sider af åen se skiltning