Pokal

Værd med i kampen om års Pokalerne år 2024

Kunne du tænke dig at være med i kampen om en af lækre vandrepokaler for år 2024.

Pokalfisken skal tilmeldes via Fangstjournalen eller Facebook siden Sønderjysk sportsfiskerforening .Der skal oplyses art, vægt, længde, fangststed, agn , vedlagt foto. .

Hvis du har sat og brændt inde med en fisk helle sommeren , så vis din flotte fangst på Facebook siden.

Pokalerne udleveres på den årlige generalforsamling marts 2025

Pokalfiskene offentliggøres også i foreningens ”LYSTFISKER BLAD”

Man skal være medlem både på fangstdagen og d. 1. januar det efterfølgende år. 

Dommerkomite er bestyrelsen

ÅRETS LAKS:

Fanget i foreningens fiskevande. Blandet de indsendte fangst rapporter, vælges årets laks.

ÅRETS FISK:

Fanget i foreningens fiskevande. Blandet de indsendte fangst rapporter, vælges årets fisk.

FORENINGENS ILDSJÆL:

Gives til en person som i årets løb har ydet en speciel indsats for foreningen.

ÅRETS ØRREDFISK:

Fanget af et foreningsmedlem i foreningens fiskevande.

ÅRETS JUNIORFISKER:

Fanget af et foreningsmedlem i foreningens fiskevande.

ÅRETS KYSTFANGST:

Fisk fanget fra kysten kan tilmeldes.

BARSØPOKALEN:

Den tildeles det medlem, der under foreningens 2 årlige ture til Barsø, fanger den største fisk efter følgende regler: Største ædelfisk, største torsk, største fladfisk, største hornfisk, største makrel i den nævnte rækkefølge såfremt der, ikke er fanget ædelfisk, torsk o. s. v.

 

Lige til info kan Årets fisk være . Sandart, Gedde, Aborre ,Skalle ,Brasen,  Karpe , Havørred , Bækørred, Stalling  , Laks )

Se mere under Fangster og der efter  pokaler.