Gram_klubhus.jpg

Generalforsamling onsdag den 20 marts kl 19.30 . 2024

GENERALFORSAMLING 2024

SØNDERJYSK SPORTSFISKERFORENING
Onsdag, den 20. marts 2024 kl. 19.30 i Æ Fiskehus, Råstedhøjvej 10 i Gram
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent for 2025
5. Uddeling af præmier
6. Valg af formand – (kun i ulige år)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år ad gangen)
8. Valg af bestyrelsessuppleanter (for 1 år ad gangen)
9. Valg af revisorer (for 2 år ad gangen)
10. Valg af revisorsuppleant (for 1 år ad gangen)
11. Indkomne forslag
12. Eventuelt
Generalforsamlingen kan under punkt 12 ikke træffe beslutninger eller holde bindende afstemninger.
Der kan rettes henstillinger til bestyrelsen, fremsættes ønsker, afgives meldinger og debatteres.
På valg er:
u. pkt. 6. formand Preben Nielsen ikke på valg.
u. pkt. 7. best. medlem Erik Tveskov ikke på valg.

best. medlem Kaj Olesen på valg. Vælges for 1 år.
best. medlem Michael Røge på valg. modtager genvalg.
best. medlem Lars Røge på valg. modtager genvalg.
best. medlem Michael Jensen på valg. modtager genvalg.
best. medlem Rasmus Jørgen Schou ikke valg vælges for 2 år.
best. medlem Åge Hertzum ikke valg.
best. medlem Niels N. Petersen ikke valg.

u. pkt. 8 best. suppleant Tim Bonde Larsen på valg modtager genvalg.

best. suppleant Peter Krüger på valg

u. pkt. 9 revisor Benny Callesen på valg modtager genvalg.

revisor Holger Juhl-Hansen ikke valg.

u. pkt. 10 revisor suppleant Preben Kristensen. på valg modtager genvalg.

 

Vi runder Generalforsamlingen af med Smørrebrød, øl /vand .

                                                                 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen