60+ Fiskerne

                                                      I Sønderjysk Sportsfiskerforening

                                   Vi er et åbent forum for alle foreningens 60+ medlemmer.

 

Historie: I 2008 fødtes tanken om at skabe et forum, hvor seniorer kunne mødes – få en fiskesnak m.m. i uhøjtidelige rammer. Fra starten blev det til mandag formiddags møder i Æ’Bindstow i Vojens. Fra at være en meget lille flok, blev det hurtigt til 14-16 stykker. Hvad skulle vi så? Aktivitetsforslag fødtes med kreativitet. Det blev til I sommerhalvåret med månedlige fisketure og i vinterhalvåret med ugentlige mandagsmøder.

Vi har i tidens løb været mange dejlige steder på 3-dages turene. F.eks. Enebærodde, Barsø, Endelave, Helnæs, Als, Årø, Fynshoved.

 

Aktiviteter og traditioner: Fisketure: den 1. mandag i månederne april-november (-sep.) tager vi på en endagstur, hvor der serveres et måltid varm mad. Den 1. mandag i september tager vi på en 3-dages tur (med 2 0vernatninger).

Turene planlægges i januar/februar. 2 mand er skaffere på 1-dagsturene.

2-3 mand er skaffere på september turen.  Har ret til at sætte de øvrige i arbejde!

Alle har pligt til efter evne at deltage som skaffer.

Vi har et dobbelt gasblus, og store gryder kan også organiseres.

Mandags møderne afholdes fra den anden mandag i november til sidste mandag i marts, med følgende turnus: 1. mandag i måneden i Dyringkær, 2 mandag i Æ’Bindstow, 3. mandag i Fiskehuset i Gram, 4 mandag i Æ’Bindstow. (skulle der være 5 mandage i en måned, er den 5. i Æ’Bindstow.

 

Telefon/mail-liste: Svend Holm er ansvarlig.

Som deltager i 60+ tilmelder vi os til telefon/mail-listen, så indbydelser m.v. kan sendes rundt.

 

Økonomi:

Gennem flere år har 60+ fået til tilskud fra foreningen på kr. 4.000,- Derudover har vi fået et tilskud på kr. 5.000,- fra § 79 midlerne fra Haderslev kommune, som alene må bruges til 3-dages turen.

1-dagsturene: Skafferne får kr. 300,- til delvis dækning af udgifter til mad. Rest skal den enkelte deltager betale – normalt 20-30 kr.

3-dagesturen: Skafferne får §79 tilskuddet + min. 900,- fra ”kassen”. Resten betales af deltagerne. Normalt 2-300,- kr.

Svend Holm og Hans Fürst S. er ansvarlige for pengene. Der er en konto med de 2 som fælles kontohavere. Reg.nr. 2450 konto 9027 263 183.