- Sønderjysk Sportsfiskerforening
  Forside » Vandpleje » Vedsted sø Min konto  |  Indkøbskurv  |  til Kassen   
Kategorier
Køb af medlemskabAktiviteterDyringkær Put & TakeKøb dagkort ( 4 )Indrappotere din fangst herFiskevandFiskehistorierFiskereglerFiskeriopsynHavfiskeriKystfiskeriKlubfaciliteterKlubaftenerPokalerUdvalgVandplejeVedsted søMedlemsblad
Information
Vedtægter
Foreningens stiftelse
Bestyrelsen

Gylleudslip
Handelsbetingelser
Ålefiskeri
DTU bekendtgørelser


Kontakt os
Vedsted sø

Indsat 22-11-2009

Sidste nyt fra Vedsted sø
 

Hermed en lille opdatering vedr. Vedsted Sø. I forbindelse med projektet i Vedsted Sø, anbefalede vi at man ikke spiste fisk fra søen, før vi havde fået analyseret på indholdet af aluminium. Jeg har nu fået nogle resultater fra Henning S. Jensen fra Syddansk Universitet. Her er et "klip" fra Hennings mail:
 
Vores analyser på af fisk viser at der ikke er forhøjede værdier af aluminium i fiskekødet. De ligger på det normale. Fiskene kan altså spises uden forbehold. En enkelt gedde blev fanget i juli og her kan vi se forhøjet koncentration af aluminium i leveren; men for fisk, som er fanget i september er værdierne faldet igen. Det tyder på at fiskene effektivt af-gifter den aluminium, som de optager f.eks. når de drikker vand.
 
Anden del af projektet blev gennemført i slutningen af september/begyndelsen af oktober, hvor den resterende aluminium blev tilsat. De seneste analyser fra november viser at indholdet af aluminium i sø-vandet er på ca. 12-14 µg/l (mikrogram pr. liter). Dvs. koncentrationen er faldet markant siden første tilsætning i foråret, hvor koncentrationen var omkring 300 µg/l. Den nuværende grænse er et godt stykke under "grænseværdien". Så det betyder at det meste af det tilsatte aluminium nu ligger på bunden af søen, hvor det gerne skulle binde fosforen.
 
Det bliver meget interessant at se, hvordan søen udvikler sig de kommende år.
 
Med venlig hilsen
Kim Hansen
Naturmedarbejder

Haderslev Kommune
Teknik- og Miljøservice, Natur og landbrug
Rådhuscentret 7 - 6500  Vojens


Pressemeddelelse fra Haderslev Kommune den 7. juli 2009

 

Effekten af restaureringen af Vedsted Sø kan først ses til efteråret

 

I maj udsendte Haderslev Kommune nyheden om, at Vedsted Sø skulle restaureres for at sikre søens miljøtilstand og for at sikre, at den fortsat kunne bruges til badning i årene fremover.

Restaureringsprojektet fik stor opmærksomhed, og kommunen kunne efter afslutningen melde om et succesfuldt projektforløb.

Vedsted Sø bliver renset ved at tilsætte aluminium, der binder fosfor i søbunden. Fosfor i søen stammer især fra tidligere tiders forurening, hvor der blev udledt spildevand til søen. Restaureringen foregår i samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet og ved behandlingen i maj måned blev halvdelen af den forventede mængde aluminium udbragt.

 

Desværre har det vist sig, at søen ikke har opført sig helt som forventet.

 

”Når vi har at gøre med natur, så kan vi ikke altid forudsige, hvordan tingene vil arte sig. Resultaterne fra andre danske søer har været gode, når denne metode har været brugt, men Vedsted Sø har ikke reageret helt som forventet,” siger biolog Kim Hansen fra Haderslev Kommunes natur- og landbrugsteam.

 

Samlet set betyder første del af restaureringen, at vandets klarhed ikke er forbedret her og nu, men den er heller ikke forværret. Der er dog lige nu et højt aluminiumsindhold i søen, som forventes at falde, når pH-værdien i søen falder til efteråret. Til den tid skal endnu en behandling sørge for, at projektet får den rette effekt og at al aluminium i vandet falder til bunden og tager fosforen med sig. Inden anden behandling i efteråret vil forskerne gennemføre forsøg i større skala ude i søen, så man sikrer sig mod flere overraskelser.

 

Da effekten af restaureringen af søen lader vente på sig, har Vedsted Sø også denne sommer en forholdsvis høj pH-værdi. Der kan dog godt bades i søen, som det ser ud nu.

 

”Lige nu ligger søens pH-værdi under 9, som er grænsen for, hvornår vi fraråder folk at bade i den. Vi følger udviklingen nøje, da vi fra internettet kan aflæse både badetemperaturer, pH-værdier og meget mere 24 timer i døgnet”, siger Kim Hansen.

 

Inden søen behandles igen afholder Haderslev Kommune et informationsmøde i Landbohjemmet i Vedsted for at redegøre for det videre forløb med restaurering af søen. Mødet er planlagt til at skulle finde sted torsdag den 10. september kl. 19.00, og alle, der er interesserede i at høre mere om projektet før og nu, er velkomne til at deltage.

 

”Det er svært at forklare, hvordan man, ved at tilsætte mere aluminium til efteråret, nedbringer det høje aluminiumsindhold, der er i søen nu. Men ganske kort kan man sige, at den bundfældning, der ikke er sket i første omgang, kommer til at ske ved en ny tilsætning til efteråret, når søen behandles i koldere vejr. Til den tid vil den nye bundfældning trække den rest af gammelt aluminium med ned, der allerede skulle have været bundfældet”, siger Lektor, Henning S. Jensen, fra Biologisk Institut ved Syddansk Universitet, der har stået for restaureringen af Vedsted Sø.

 

Ideelt set skulle restaureringen nemlig have været startet i marts og ikke i maj, som det var tilfældet. Den blev dog forsinket af, at man på det tidspunkt ikke havde fået de nødvendige tilladelser.

 

”Set i bakspejlet må vi jo sige, at vi skulle helt have udskudt projektet til efteråret. Vi var klar over, at behandlingen ikke skulle foretages om sommeren, men vi skønnede, at det kunne lade sig gøre i starten af maj. Det var en fejl, som vi beklager, og vi gør alt hvad vi kan for at rette op på den. Men vi kan desværre ikke gøre noget lige nu, da temperaturerne er for høje”, siger Henning S. Jensen.

 

Restaureringsprojektet har også betydet, at der er fundet døde krebs i søen. Analyser af disse krebs viser, at de har optaget noget af den aluminium, der ikke er bundfældet i søen. Derfor fraråder kommunen indtil videre, at man spiser krebs, der er fanget i Vedsted Sø, og kommunen har informeret stedets sportsfiskerforening om dette.

 

Der er dog ikke noget der tyder på, at der ikke kan bades i søen. Indholdet af aluminium er unormalt højt, ca. 0,3 mg/liter vand. Tilsvarende er den tilladte mængde af aluminium i drikkevand 0,2 mg/liter, men idet der ikke er tale om vand, der skal drikkes, er der ikke noget der tyder på, at det kan være skadeligt at bade. Haderslev Kommune har kontaktet Embedslægen for at få dette bekræftet, og vil videreformidle det svar, der måtte komme der fra.

 

Man kan stille sig selv det spørgsmål, om det havde været bedre at fortsætte, som man tidligere har gjort, med at ilte bundvandet i søen for at modvirke opblomstringen af alger i stedet for at tilsætte aluminium. Til dette spørgsmål svarer Kim Hansen:

 

”Den løsning med iltning af bundvand i søen, som hidtil har været anvendt, har været en kortsigtet løsning og har ikke virket. Søen er i perioden ikke blevet dårligere, men den er heller ikke forbedret. Den metode der blev anvendt i år har tidligere været benyttet med stor succes i andre søer både herhjemme og i udlandet. Derfor havde vi et godt videnskabeligt fundament for at formode, at det også ville virke i Vedsted Sø. De forskere vi har arbejdet sammen med fra Syddansk Universitet har observeret denne metode i udlandet i mange år, og de har lavet nøje beregninger af, hvad vi kunne forvente, når restaureringen udførtes i Vedsted Sø. Desværre kan man bare ikke altid forudsige helt nøjagtigt, hvordan natur opfører sig.”

 

Som det ser ud lige nu, er det ca. 10 % af den tilsatte aluminium, der ikke er bundfældet i søen.

 

”Vi garanterer, at vi gør alt hvad vi kan for at få miljøet i Vedsted Sø på ret køl igen. Vi betragter søen som en naturmæssig perle, da den indeholder forholdsvis sjældne planter og samtidig er det en af de få søer i Danmark og en af de eneste søer i Sønderjylland, der er klare nok til, at man kan bade i dem. Derfor arbejder vi på højtryk for at følge op på projektet, så denne specielle sø kan beskyttes og forbedres”, siger Kim Hansen.

 

Yderligere oplysninger:

Biolog, Haderslev Kommune, Kim Hansen, 74 34 21 47

Lektor ved Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Henning S. Jensen, 65 50 22 23

 

 

Fakta:

 

Vedsted Sø

Vedsted Sø har et areal på knap 8 ha. På det dybeste sted er der næsten 12 meter til bunden. I søen vokser der nogle særlige undervandplanter, såkaldte grundskudsplanter, som stiller krav om rent og klart vand. Den mest udbredte er strandbo, som findes på lavt vand og kan minde lidt om kort, tykt græs. Søer med grundskudsplanter er sjældne i Danmark. En af de sjældneste planter, sortgrøn brasenføde, er desværre ikke set i søen de seneste 15 år. Vedsted Sø var den eneste sø i Sønderjylland, hvor den kendtes. Hvis vandkvaliteten forbedres vil den måske komme igen.

 

I bunden af Vedsted Sø ligger der en stor mængde fosfor (ca. 200 kg) fra tidligere tiders forurening. Om sommeren frigives ca. 40 kg af fosforen til vandet. Til sammenligning tilføres søen højst 16 kg udefra. Fosforen er næring for algerne, som gør vandet uklart. For mange alger og uklart vand hæmmer undervandsplanternes udbredelse, fordi lyset ikke kan trænge så langt ned i vandet.

 

Alger og uklart vand forringer også badevandskvaliteten, og der har gennem årene flere gange været badeforbud i søen. Mange alger bevirker at pH stiger. Når pH er over 9 udstedes normalt badeforbud.

 

 

Hvad har man tidligere gjort?

For at forbedre søens miljøtilstand iltede man bundvandet om sommeren i perioden fra 1995 og indtil 2006. Ilttilførsel skulle få fosforen til at blive i bunden i stedet for at frigives til vandet. Iltningen gav dog aldrig de helt ønskede resultater, og blev derfor stoppet. Andre restaureringsmetoder har været overvejet, bl.a. opgravning af bundmateriale, men det besværliggøres af at der ligger gamle våben fra 2. verdenskrig, samt at mudderet indeholder tungmetaller.

 

Restaureringsprojektet med aluminium

Der er tale om en relativ ny metode i Danmark, der dog har været anvendt mange år i udlandet. I Danmark er metoden blevet anvendt i blandt andet Nordborg Sø på Als, Sønderby Sø på Fyn og i Frederiksborg Slotssø. Når aluminium tilsættes til vandet vil det danne en såkaldt flok (kan minde om snefnug), som bundfælder. Nede på bunden vil aluminium binde sig (kemisk) til fosfor, så fosforen ikke frigives til vandet om sommeren (og ikke giver grobund for alger). Populært sagt kan man sige at man ”lægger låg” på bunden.

 

Læs evt. om metoden og Vedsted Sø her:

 

http://www.lake-restoration.net/

 

Ved tidligere projekter med restaurering af søer med aluminium er indholdet af aluminium i vandet faldet til 0,05 mg aluminium pr. liter vand inden for et år efter restaureringen. Lige nu er der knap 0,3 mg aluminium pr. liter vand i Vedsted Sø. Det formodes, at indholdet til efteråret vil falde til ca. 0,1 mg pr. liter, hvor endnu en behandling så kan bevirke, at det ønskede niveau på maksimalt 0,05 mg pr. liter opnås. Til sammenligning ligger grænsen for indhold af aluminium i drikkevand på 0,2 mg pr. liter.

Indkøbskurv flere
0 vare
Se din Indkøbskurv

Vi modtager følgende kort
 
Fiskehistorier
 
Sidste nyt
Leveret af SetWeb

Sønderjysk Sportsfiskerforening • Nørbyvej 8 • Løjtkirkeby • 6200 Aabenraa
Tlf. +45 74 61 80 70 • Mobil +45 22 31 24 31 • E-mail: