Flads Å Nyt Stykke

Nyt Fiskevand fra 16 april 2023

Så er der nyt fiskevand til medlemmerne af Sønderjysk Sportsfiskerforening.

Vi har fået fingrene i fiskevandet over for Fole Dambrug på Sydsiden af åen.

Vi har i første omgang fået lavet en 2 årig kontrakt, da Fole dambrug gerne vil se os lystfiskere lidt an.

Fiskeretten omfatter 600 meter af sydsiden over for Fole Dambrug. Samt 231 meter på sydsiden af Gram å opstrøms vejen ved dambruget.

Se kort her Sørg for at zoome ind og ud, og set jer ind i, hvor fiskevandet går til og fra.

Flads å 

Gram å

Respekter venligst pakerings pladsen og de skilte der er sat op.

Der er givet lov til at parkere på asfalt stykket på Gram å siden af vejen.

Det er ikke tilladt at holde på marken over for Pakerings pladsen.

Hvis dette ikke overholdes er det ikke sikkert vi for lov til at forlænge kontrakten.