502 Frislusen Scaled

Møde afholdt mellem DTU Aqua og Esbjerg kommune .Vedr. opstemningerne i Ribe by,

Vedr. opstemningerne i Ribe by, så har der været afhold møde, hvor DTU Aqua og Esbjerg kommune var tilstede. Der arbejdes på en midlertidig løsning for at skabe bedst mulig passage indtil Vandområdeplanerne forhåbentligt en gang for alle får løst problemet. Men den løsning ligger nok en del år ud i fremtiden.

Det er især ved lav vandstand at passagen er vanskelig. Vi så jo heldigvis at der til premieren var rigtig mange laks langt oppe i vandsystemet. Men der har jo også været rigeligt med vand op til.

Så må vi håbe at det nedbringer antallet af laks med springskader.