Gram_klubhus.jpg

Generalforsamling onsdag den 15 marts kl 19.30 . 2023

GENERALFORSAMLING 2023

I

SØNDERJYSK SPORTSFISKERFORENING

 

 Onsdag, den. 15. marts 2023 kl. 19.30

I Æ Fiskehus, Råstedhøjvej 10 i Gram

 

DAGSORDEN:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for 2024
 5. Uddeling af præmier
 1. Valg af formand – (kun i ulige år)
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år ad gangen)
 3. Valg af bestyrelsessuppleanter (for 1 år ad gangen)
 4. Valg af revisorer (for 2 år ad gangen)
 5. Valg af revisorsuppleant (for 1 år ad gangen)
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

 

Generalforsamlingen kan under punkt 12 ikke træffe beslutninger eller holde bindende afstemninger. Der kan rettes henstillinger til bestyrelsen, fremsættes ønsker, afgives meldinger og debatteres.

 

På valg er:

 

 1. pkt. 6. formand                    Preben Nielsen             på valg modtager genvalg.

                                                             

 1. pkt. 7. best. medlem            Erik Tveskov                på valg modtager genvalg.

                             best. medlem            Kaj Olesen                    ikke på valg.

                             best. medlem            Michael Røge              ikke på valg.

                             best. medlem            Lars Røge                     ikke på valg.

                             best. medlem            Michael Jensen             ikke på valg.

                             best. medlem            Rasmus Jørgen Schou  på valg modtager genvalg.

                             best. medlem            Åge Hertzum                på valg modtager genvalg.

                             best. medlem            Niels N. Petersen          på valg modtager genvalg.

 

 1. pkt. 8 best. suppleant Tim Bonde Larsen        på valg modtager genvalg.

                   best. suppleant          Peter Krüger                 på valg modtager genvalg.

 

 1. pkt. 9 revisor                   Benny Callesen             ikke på valg.

                   revisor                      Kaj Tonnesen                på valg modtager ikke genvalg.

 

 1. pkt. 10 revisor suppleant Preben Kristensen.        på valg modtager genvalg.

 

Vi runder Generalforsamlingen af med Smørrebrød, øl /vand .

                                                                 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen