Fiskeregler - Sønderjysk Sportsfiskerforening
  Forside » Fiskeregler Min konto  |  Indkøbskurv  |  til Kassen   
Kategorier
Køb af medlemskabAktiviteterDyringkær Put & TakeKøb dagkort ( 4 )Indrappotere din fangst herFiskevandFiskehistorierFiskereglerFiskeriopsynHavfiskeriKystfiskeriKlubfaciliteterKlubaftenerPokalerUdvalgVandplejeMedlemsblad
Information
Vedtægter
Foreningens stiftelse
Bestyrelsen

Gylleudslip
Handelsbetingelser
Ålefiskeri
DTU bekendtgørelser


Kontakt os
Fiskeregler

Generelle regler for fiskeriet med stang og snøre

  •  Medlemskort/fiskekort og fisketegn er strengt personlige og må ikke overdrages til andre. Begge dele skal altid medbringes ved fiskeri i foreningens vande og forevises på opfordring.
  •  Fiskerikontrollen og foreningens opsynsmænd har ret til at kontrollere medlemskort/fiskekort og fisketegn. De nævnte personer vil legitimere sig med ID-kort, og deres ordrer skal straks efterkommes. Herudover har alle medlemmer ret og pligt til at kontrollere andre fiskendes medlemskort / fiskekort. Dette gøres ved at spørge om medlemskort / fiskekort samtidig med, at man starter med at fremvise sit medlemskort.
  •  Al parkering skal ske således, at den øvrige trafik ikke generes og al færdsel skal ske med respekt for dyr, hegn, afgrøder m.m..
  •  Fundne ruser må ikke fjernes.
  •  Undermålsfisk, nedfaldsfisk og fredede fisk skal altid genudsættes. Håndter dem skånsomt og genudsæt dem forsigtigt, så de får de bedste muligheder for at overleve.
  •  I dag ved man, at selv ved den mest skånsomme behandling vil der være en risiko for, at fisken ikke overlever genudsætningen. Oplever du under fiskeriet, at rigtig mange små fisk bider på krogen, så bør du flytte til en anden strækning, således at småfiskene ikke påføres en unødvendig forhøjet dødelighed.
  •  I modsætning til havørrederne i saltvand, så vokser bækørrederne i ferskvand meget langsomt. På 4-5 år vokser en havørred til 80-95 cm, hvorimod en bækørred kun opnår en længde på ca. 30 cm. For 5-10 år siden var der tradition for, at foreninger udsatte store fangstklare bækørreder, der var købt på et dambrug. Denne praksis betød, at bækørreder på 40-50 cm ikke var noget særsyn i åerne. For nogle år siden påviste Danmarks Fiskeriundersøgelser via gentests, at dambrugsørrederne havde blandet sig med den vilde ørredbestand. Ribe Å f. eks. stammede 20% af generne i den vilde ørredbestand fra gamle dambrugs ørredstammer, der i generationer var tilpasset forholdene i dambrug og ikke tilpasset livet i naturen. Hvis denne udvikling fortsatte, var der stor risiko for, at man ville ende med en uddøende ørredbestand i Ribe Å-systemet. Det blev derfor besluttet, at alle indkøb af dambrugsørreder skulle indstilles og i dag skal al bestandsophjælpning i Danmark baseres på åsystemernes egne ørredbestande. I de senere år er der blevet længere mellem fangsterne af store bækørreder, men i Sønderjysk Sportsfiskerforening er et af vores mål indenfor en kortere årrække at genskabe den bækørredbestand, som bl.a Nørreå og Gram Å var berømt for i 1940´erne og 1950´erne. I dag er bækørreden fredet på en lang strækning i Nørreå. I de øvrige fiskevande er det stadig tilladt at hjemtage bækørreder over mindstemålet. Vi opfordrer dog alle medlemmer til at genudsætte de bækørreder man fanger, således at vi i fælleskab via vandløbs- restaurering og genudsætning kan genskabe en bestand af store bækørreder.
  • Lad ikke madding, agnfisk, affald og liner m.m. ligge og flyde ved fiskevandet. Efterlad området som du selv gerne vil opleve det næste gang du kommer forbi. Vær ikke noget skovsvin

           Stallingen er nu totalfredet 

Fra foreningens fiskevande med undtagelsen af Gels Å
må der samlet pr. år hjembringes følgende antal fisk:
Bækørred 5 stk.
Stalling 5 stk.       TOTALFREDET
Gedde i søer 3stk (Gedde mindste mål 60cm, Gedde største mål 75cm.) 
 Gedde i vandløb  ingen fangstbegrænsning
Fangstbegrænsning i Gels Å
Maks. 5 laksefisk pr. dag
Følgende arter er i løbet af fiskesæsonen fredet i ferskvand.
Stalling 15. marts til 15. maj, begge dage incl.
TOTALFREDET
Gedde 1. april til 30. april, begge dage incl.
Sandart 1. maj til 31. maj, begge dage incl.

        Fangstbegrænsning i foreningens vande, der må højst hjemtages
        3 fisk pr. dag, undtaget dog fredfisk.

        Som fredfisk betragtes Skalle, Brasen og Karudse.
        Fangstbegrænsning i Gels Å maks. 5 laksefisk pr. dag.

        Fangstrapport skal indsendes, dette også gælder for genudsatte fisk.         

        OBS !
        For Vedbøl sø gælder følgende;
        Gedder fra 90 cm og aborre fra 38 cm skal genudsættesIndkøbskurv flere
0 vare
Se din Indkøbskurv

Vi modtager følgende kort
 
Fiskehistorier
 
Sidste nyt
Leveret af SetWeb

Sønderjysk Sportsfiskerforening • Nørbyvej 8 • Løjtkirkeby • 6200 Aabenraa
Tlf. +45 74 61 80 70 • Mobil +45 30 85 11 01 • E-mail: